Het programma "de geschiedenis van Nederland" bestaat uit ruim 50 teksten. Deze teksten behandelen de 50 periodes die worden genoemd in de canon van de vaderlandse geschiedenis. Het eerste venster van deze canon is het verhaal over de hunebedbouwers, 3000 jaar geleden. De canon sluit af met het verhaal over de eenwording van Europa vanaf 1945. Kenmerkend voor alle teksten is het eenvoudige taalgebruik.

Aanleiding voor het schrijven van de teksten was de wet op de inburgering. In deze wet staat dat deelnemers aan het inburgeringsexamen enige kennis van enkele belangrijke periodes uit de vaderlandse geschiedenis moeten hebben. Het  materiaal is echter zo uitgebreid dat het zeer geschikt is voor gebruik op basisscholen vanaf groep 6.

De 50 teksten worden aangeboden via internet. De teksten worden ook geleverd in de vorm van een pdf bestand. Ze kunnen dan eenvoudig worden gekopieerd en worden uitgedeeld aan uw leerlingen. De pdf-teksten zijn voorzien van een  opdrachtblad. Dit pdf-lespakket kan worden besteld.

Andere producten van Wintaalsoft zijn het programma KNS/TGN en het programma CP-Taal. Beide programma's zijn bestemd ter voorbereiding op het inburgeringsexamen.  In het programma CP-Taal zijn de cp's in de domeinen OGO - MP - Werk  uigewerkt in een groot aantal lessen. Het is mogelijk om een licentie op beide programma's aan te vragen.