Willibrord ( 658 - 739) .
In 690 woonden in Nederland niet veel mensen.
De bewoners van Nederland woonden in kleine dorpjes.
Ze waren meestal boer van beroep.
De bewoners in het noorden van Nederland heetten Friezen.
De Friezen geloofden niet in één god.
Ze hadden meer dan één god.
Ze noemden hun goden Wodan, Freya, en Donar.

In 1690 kwam Willibrord aan in Nederland.

Willibrord kwam uit het land Engeland.

In Engeland geloofden de mensen in één god.

Deze god noemde zij Christus.

Willibrord wilde dat de Friezen ook in Christus geloven.

Hij wilde de Friezen bekeren tot het christendom.

Willibrord ging wonen in de stad Utrecht.

Daar leit hij een kerk bouwen.

Vanuit de stad Utrecht trok Willibrord het land van de Friezen in.

Hij vertelde de Friezen over de god Christus.

Sommige Friezen lieten zich bekeren.

Zij werden Christen.

Maar veel Friezen vertrouwden Willibrord niet.

Zij bleven geloven in hun eigen goden.

Willibrord stierf in het jaar 739.


Bonifatius ging verder met het werk van Willibrord.

Ook Bonifatius wilde de Friezen bekeren tot het christendom.

In het jaar 754 ging hij naar het Friese dorp Dokkum.

Hij wilde de Friezen in Dokkum over christus vertellen en bekeren.

Maar Bonifatius werd in Dokkum vermoord.


Het is Willibrord en Bonifatius niet gelukt om de Friezen te bekeren.

Sommige Friezen werden Christen.

Veel Friezen verzetten tegen het nieuwe geloof.

Maar door het werk van Willibrord en Bonifatius is het christendom

in Nederland bekend geworden.