vergroot

 

  

 

 

  vergroot

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Srebrenica (1995).
Voor 1991 bestond het land JoegoslaviŽ uit een aantal provincies.
Deze provincies heetten BosniŽ, ServiŽ, SloveniŽ, Kosovo, KroatiŽ en MacedoniŽ.
Vanaf 1991 wilden sommige provincies zelfstandig worden.
De leiders van  ServiŽ wilden niet dat provincies zelfstandig werden.
Een oorlog tussen ServiŽ en de andere provincies was het gevolg.

In de provincie BosniŽ wonen moslims en ServiŽrs.
De moslims wilden dat BosniŽ zelfstandig werd.
De ServiŽrs wilden dat BosniŽ bij JoegoslaviŽ bleef.
Een burgeroorlog was het gevolg.
Buren die jaren naast elkaar hadden gewoond, waren nu vijanden.
Het werd een oorlog met erg veel geweld en veel slachtoffers. 

Landen in Europa stuurden soldaten naar JoegoslaviŽ.
Deze soldaten moesten proberen de vrede tot stand te brengen.
Ook de regering van Nederland stuurde soldaten naar JoegoslaviŽ.
De Nederlandse soldaten gingen naar BosniŽ.
Ze gingen naar de stad Srebrenica.
In deze stad zaten moslims opgesloten.
ServiŽrs hadden de stad omsingeld.
Ze probeerden de stad te veroveren en beschoten de stad.
De Nederlandse soldaten moesten de moslims in de stad beschermen.
De soldaten hadden weinig wapens meegekregen.
Ze hadden de opdracht gekregen om niet te vechten. 

In 1995 liep het uit de hand.
Het leger van de ServiŽrs trok de stad Srebrenica binnen en nam de stad in.
De Nederlandse soldaten moesten Srebrenica verlaten.
De moslimvrouwen en de kinderen mochten de stad met bussen verlaten.
En de moslimmannen? Die werden door de ServiŽrs vermoord.
In totaal werden 7000 mannen vermoord. 

De schaamte in Nederland was groot.
Nederland had de moslims in Srebrenica niet kunnen beschermen.
Er kwam een onderzoek.
De regering wilde weten welke fouten er waren gemaakt.
In 2002 trad de regering van Nederland af.
Er waren teveel fouten gemaakt.
Door de Nederlandse regering.
Maar ook door de Europese Unie en door de Verenigde Naties. 

Ook na 2002 stuurt de regering van Nederland soldaten naar landen waar oorlog is.

Bijvoorbeeld naar Irak of Afghanistan.

De regering van Nederland heeft geleerd van de fouten die gemaakt zijn in Srebrenica.

Soldaten in Irak en Afghanistan krijgen nu wel wapens mee en  mogen nu wel vechten.

De regering hoopt dat de ramp van Srebrenica zich nooit meer herhaalt.

 

BosniŽ, KroatiŽ, SloveniŽ, Kosovo en MacedoniŽ zijn nu zelfstandig.

ServiŽ en Montenegro vormen nu samen ťťn land.