een Romeinse weg

 

Door het Romeinse rijk lopen verharde wegen.

De Romeinen leggen wegen aan.

De wegen zijn nodig voor de soldaten.

De soldaten kunnen over de wegen lopen.

Zij kunnen zich snel over de wegen verplaatsen.

De wegen zijn ook belangrijk voor de handel.