Willem V

 

 Patriotten planten
de  vrijheidsboom. 

 

 

 


De Patriotten (1780 - 1795).
In 1780 was de Gouden Eeuw in Nederland voorbij.

De handel liep niet meer zo goed.

Er werd minder geld verdiend en minder mensen hadden werk.

Nederland verarmde.

 

In 1780 was Nederland een republiek.

De macht werd verdeeld tussen de stadhouder en de regenten.

Deze stadhouder heette Willem V.

Willem V was familie van Willem van Oranje.

De burgers hadden weinig macht en hun stem telde niet mee.

De bewoners in het land heetten burgers.

Veel burgers waren ontevreden over de stadhouder en de regenten.

Ze vonden dat deze leiders meer macht moesten geven aan de burgers.

Deze boze burgers noemden zich "de Patriotten".

 

In de republiek van Nederland werd veel gepraat.

Er waren twee groepen met twee tegenovergestelde meningen.

Beide groepen zagen de toekomst van Nederland anders.

Sommige mensen steunden de stadhouder.

Andere mensen steunden de patriotten.

Sommige mensen steunden de oude republiek.

Andere mensen wilden Nederland vernieuwen.

De Patriotten wilden Nederland vernieuwen.

Zij wilden Nederland bevrijden van de stadhouder en de regenten.

Ze waren bereid om te vechten.

Ze kochten wapens en vormden kleine legertjes, de vrijkorpsen.


Stadhouder Willem V voelde zich niet meer veilig.

Hij vluchtte in 1786 naar Nijmegen.

Nijmegen lag dichtbij de grens met Duitsland.

Als het nodig was, kon hij vluchten naar Duitsland.

De vrouw van Willem V had een broer in Duitsland.

Zij vroeg haar broer om in Nederland in te grijpen.

Dat deed hij.

In 1788 stuurde hij zijn leger naar Nederland om te vechten tegen de Patriotten.

Het leger uit Duitsland was veel sterker dan de vrijkorpsen.

De Patriotten werden verslagen en vluchtten naar Frankrijk.

 

Maar 8 jaar later in 1795 kregen de Patriotten alsnog hun zin.

Ze kregen hulp van de Patriotten uit Frankrijk.

Met deze hulp uit Frankrijk lukte het om de leiders van de republiek weg te sturen.

Willem V vluchtte naar Engeland.

En de regenten werden vervangen door burgers.

Nederland heette nu de Bataafse Republiek.

In de Bataafse Republiek gaven burgers voor het eerst leiding aan het land.

Dat deden ze door nieuwe wetten te maken.

In één van deze wetten stond dat iedereen voor de wet gelijk was.

Iets dat wij nu heel gewoon vinden.