Hugo de Groot  (1554 - 1640).
Vanaf 1568 was Nederland in oorlog met Spanje.
Nederland heette toen de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
De oorlog zou 80 jaar duren tot 1468.
Na 41 jaar oorlog maakten Nederland en Spanje een afspraak.
Zij spraken af om 12 jaar geen oorlog te voeren.
Deze afspraak werd het Twaalfjarig Bestand genoemd.
 

In 1619 liep het Twaalfjarig Bestand op zijn eind.

De oorlog tegen Spanje duurde nu 51 jaar.

De leiders in de republiek waren het niet met elkaar eens.

Er ontstond een flinke ruzie.

Sommige leiders wilden vrede met Spanje sluiten.

De oorlog kostte veel geld en door de oorlog stierven veel mensen.

Anderen wilden geen vrede met Spanje.

Zij wilden de oorlog hervatten.

Zij wilden doorgaan met de oorlog totdat Nederland de oorlog had gewonnen.

 

Hugo de Groot  was voor voortzetting van de vrede met Spanje.

Hugo de Groot was een denker en een schrijver.

In zijn boeken gaf hij zijn mening.

Hij zei en schreef wat hij dacht.

Hugo de Groot vond dat mensen weer normaal moesten kunnen leven.

Hij wilde dat mensen weer normaal konden werken.


De tegenstander van Hugo de Groot was de stadhouder Prins Maurits.
De stadhouder was de leider van het leger.

Prins Maurits wilde de oorlog hervatten.

Hij wilde de Spanjaarden verslaan en de oorlog winnen.

Hugo de Groot en prins Maurits waren het niet met elkaar eens.

Ook waren ze het niet met elkaar eens over de rol van de kerk.

In 1619 gaf prins Maurits de opdracht om Hugo de Groot te

arresteren en om hem op te sluiten.

Hugo de Groot werd opgesloten in het kasteel Loevestein.

 

Hugo de Groot hield van studeren en van veel lezen.

Gelukkig mocht hij in de gevangenis studeren.

Daarom kreeg hij veel boeken.

Deze boeken zaten in een kist.

Soldaten brachten een kist met nieuwe boeken.

En als Hugo de Groot de boeken had gelezen, kwamen soldaten de kist ophalen.

 

In 1621 zat Hugo de Groot al twee jaar opgesloten in het kasteel Loevestein.

Hugo de Groot had een plan.

Hij verstopte zich in de kist.

De boeken lagen in zijn bed onder de dekens.

Soldaten haalden de kist en brachten de kist naar buiten.

De kist was zwaar.

Maar de soldaten keken niet in de kist.

Hugo de Groot ontsnaptee uit de gevangenis en vluchtte naar Frankrijk.