De Oesterdam.

De Oesterdam is 11 kilometer lang.

Deze dam was klaar in 1986.

Het is de langste dam in Zeeland.