Het aanbod van Wintaalsoft bestaat op dit moment uit de volgende  producten:

●  de geschiedenis van Nederland voor gebruik op o.a. de basisschool en in het inburgeringsonderwijs

●  oefenprogramma KNS-TGN

●  cp-taal: een pakket van 30 in lessen uitgewerkte cp's voor het gebruik in het inburgeringsonderwijs

 

De geschiedenis van Nederland voor het basisonderwijs

Aanleiding voor het schrijven van de teksten was de wet op de inburgering. In deze wet staat dat deelnemers aan het inburgeringsexamen enige kennis van enkele belangrijke periodes uit de vaderlandse geschiedenis moeten hebben.. Zo moeten deelnemers aan  het inburgeringsexamen kennis hebben genomen van onder andere  de Gouden Eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp in 1953. Het  materiaal is echter zo uitgebreid dat het zeer geschikt is voor gebruik op basisscholen vanaf groep 6.

Het programma "de geschiedenis van Nederland" bestaat uit ruim 50 teksten. Deze teksten behandelen de 50 periodes die worden genoemd in de canon van de vaderlandse geschiedenis. Het eerste venster van deze canon is het verhaal over de hunebedbouwers, 3000 jaar geleden. De canon sluit af met het verhaal over de eenwording van Europa vanaf 1945. Kenmerkend voor alle teksten is het eenvoudige taalgebruik.
De 50 teksten worden aangeboden via internet. De teksten worden ook geleverd in de vorm van een pdf bestand. Ze kunnen envoudig worden gekopieerd en worden uitgedeeld aan uw leerlingen. De pdf-teksten zijn voorzien van een 
opdrachtblad. Dit pdf lespakket kan worden besteld.

CP-taal voor het inburgeringsonderwijs

In de wet voor het inburgeringsonderwijs staat dat deelnemers aan het inburgeringsexamen het praktijkexamen moeten afleggen. In dit examen staan situaties centraal die cp's (cruciale praktijksituaties) worden genoemd. Deze situaties zijn verdeeld in 3 categorieėn: burgerschap, OGO, MP en werk.

In het programma cp-taal worden 40 cp's uitgewerkt in lessen. In deze uitgebreide lessen wordt volgens een vaste systematiek van vraag en antwoord de taal aangeboden die cursisten kunnen gebruiken in de cp's. De lessen bieden naast spreektaal ook tal van teksten en formulieren.

Het materiaal is geschikt voor gebruik in het inburgeringsonderwijs. Het programma wordt aangeboden op een cd en kan worden gebruikt op iedere computer en kan eenvoudig worden geļnstalleerd in een lokaal computer netwerk. Het is mogelijk om een licentie aan te vragen. Stuur een e-mail om naar de voorwaarden te vragen.

Oefenprogramma KNS & TGN

In de wet voor het inburgeringsonderwijs staat dat deelnemers aan het inburgeringsexamen zowel een een spreektoets moeten maken als een toets waarmee de kennis van de Nederlandse Samenleving wordt getest. Deze toetsen worden achtereenvolgens aangeduid met de afkortingen TGN en KNS.

Toets Gesproken Nederlands

De Toets Gesproken Nederlands bepaalt het niveau waarmee cursisten het Nederlands verstaan en spreken. Dit examen wordt afgenomen met een computer die de deelnemer opdrachten geeft. De cursist spreekt het antwoord in en de computer  beoordeelt het antwoord.

De Toets Gespreken Nederlands bestaat uit 4 onderdelen:
A: nazeggen
B: antwoord geven op vragen
C: nazeggen
D: tegenstellingen

Kennis van de Nederlandse Samenleving

De KNS-toets is een toets op de computer. Cursisten moeten laten zien dat ze genoeg weten over Nederland.
Cursisten krijgen vragen over het leven in Nederland en kiezen het goede antwoord uit 3 mogelijkheden.

De vragen gaan over:
- werk en inkomen
- omgaan met mensen (waarden en normen)
- wonen
- gezondheid en gezondheidszorg
- geschiedenis en topografie (plaatsnamen en provincies)
- instanties
- staatsinrichting (politiek en bestuur)
- onderwijs en opvoeding
 

Het oefenprogramma KNS / TGN is een programma waarmee deelnemers aan het inburgeringsexamen zich kunnen voorbereiden op beide examens.

 

 

naar geschiedenis                                                  naar cp-taal                                              naar KNS-TGN
naar top
naar top
naar top

provincies

 

antwoord geven

de economie van Nederland